Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944

21:38:57