Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944

09:40:33